fbpx
Skip to content

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

DECLARATIAUNICA.RO

(v3.0 Data: 12.04.2021)
Atunci când accesați pagina de internet DeclaratiaUnica.ro și/sau utilizați serviciile oferite prin aceasta, ne puneți la dispoziție anumite date cu caracter personal. Această politică de confidențialitate conține informații privind modul în care prelucrăm datele dumneavoastră.

Pe scurt:

 • Prelucrăm numai datele care ne sunt necesare;
 • Utilizăm datele ca să vă putem furniza serviciile, să păstrăm legătura cu dumneavoastră, să ne îmbunătățim serviciile și să putem crea și oferi servicii noi, să îmbunătățim experiența pe care o aveți atunci când accesați ro, precum și ca să ne îndeplinim anumite obligații legale;
 • Ștergem datele dumneavoastră atunci când nu mai sunt necesare;
 • Ca principiu, nu transmitem datele dumneavoastră către terți, dar există și excepții;
 • Legislația aplicabilă prevede o serie de drepturi pe care le puteți exercita în legătură cu prelucrarea datelor;
 • Luăm măsuri pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră.

Cine suntem?

KNOW NOW SOLUTIONS S.R.L. (denumită în continuare „Noi” sau „KNS”, în funcţie de context) este o societate înființată și funcționând potrivit legii române, cu sediul în Jud. Ilfov, Oraș Voluntari, strada Emil Racoviță nr. 26, bl. A, et. 1, ap. 2, având număr de ordine în registrul comerțului J23/2855/2011 și cod unic de înregistrare 29283754. Noi am creat serviciul DeclaratiaUnica.ro astfel încât să putem ajuta cât mai mulți contribuabili să-și îndeplinească obligațiile stabilite de legislația fiscală.

Pentru orice chestiuni legate de prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi la help@DeclaratiaUnica.ro sau la telefon 0732 491 211.

Ce date cu caracter personal prelucrăm şi când le colectăm

Accesarea DeclaratiaUnica.ro

Atunci când accesați DeclaratiaUnica.ro, noi prelucrăm adresa IP de la care accesați pagina, dispozitivul dumneavoastră, browser-ul utilizat, datele de geolocație de unde accesați pagina, precum și comportamentul dumneavoastră în interiorul paginii.

Înregistrarea și accesarea contului de utilizator DeclaratiaUnica.ro

Atunci când înregistrați un cont de utilizator, vă prelucrăm numele, prenumele, adresa de email și parola pe care o stabiliți pentru cont. Când utilizați serviciile noastre, pe lângă numele de utilizator și parola, putem prelucra și numărul de telefon în vederea autentificării cu mai mulți factori.

Utilizarea serviciului DeclaratiaUnica.ro

Noi vom prelucra toate datele pe care le introduceți utilizând DeclaratiaUnica.ro cum sunt, codul numeric personal sau alt număr de identificare, datele financiare privind veniturile și cheltuielile, conturile bancare, bunurile pe care le dețineți, tranzacțiile cu titluri de capital, valute și monede virtuale.

Solicitarea de asistență telefonică din partea noastră

Atunci când ne solicitați asistență telefonică este posibil să înregistrăm convorbirea.

Datele furnizate de partenerii noștri

În unele situații, noi primim datele de la partenerii noștri de încredere care ne oferă informații privind potențiali clienți.

Scopurile în care prelucrăm informaţiile şi temeiul juridic pentru care le prelucrăm

În tabelul de mai jos, articolele la care se face referire sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul general de protecție a datelor, cunoscut în special prin abrevierea denumirii în limba engleză, „GDPR”.

 

Scopul Prelucrării

Temeiul Juridic

Furnizarea serviciilor

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră

(art. 6, alin. 1, lit. b)

Soluționarea reclamațiilor, emiterea facturilor și, în general, comunicarea pe durata prestării serviciului

Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră

(art. 6, alin. 1, lit. b)

Prevenirea şi investigarea unei eventuale utilizări necorespunzătoare a DeclaratiaUnica.ro

Prelucrarea este justificată de interesul nostru legitim pentru funcționarea stabilă şi sigură a paginii (art. 6, alin. 1, lit. f)

Menținerea și îmbunătățirea serviciilor

Prelucrarea este justificată de interesul nostru legitim pentru asigurarea unor servicii de calitate

(art. 6, alin. 1, lit. f)

Măsurarea rezultatelor

Prelucrarea este justificată de interesul nostru legitim pentru evaluarea serviciilor prestate

(art. 6, alin. 1, lit. f)

Personalizarea serviciilor

Prelucrarea este justificată de interesul nostru legitim pentru prestarea unor servicii cât mai utile pentru clienții noștri

(art. 6, alin. 1, lit. f)

Crearea de noi produse și servicii

Prelucrarea este justificată de interesul nostru legitim pentru dezvoltarea unor noi produse și servicii utile pentru clienții noștri

(art. 6, alin. 1, lit. f)

Transmiterea de oferte sau alte comunicări în scop comercial

Prelucrarea este justificată de consimțământul dumneavoastră

(art. 6, alin. 1, lit. a)

 

Cine are acces la datele dumneavoastră și unde sunt aceștia situați

Vor folosi datele dumneavoastră managerii şi angajaţii actuali şi viitori ai KNS, în special cei care sunt activi în domeniile vânzărilor, contractării, relaţiilor cu clienţii, dezvoltării software. Pe lângă aceştia, pentru desfăşurarea activităţii, KNS poate transmite datele către anumiţi terţi („Destinatari”), cum sunt:

 1. Prestatorii de servicii de contabilitate;
 2. Prestatorii de servicii pentru întreținerea şi/sau dezvoltarea paginii și a software-ului care asigură funcționarea serviciului;
 3. Autorităţile publice, în măsură în care datele sunt transmise în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ori pentru soluționarea unei proceduri administrative;
 4. Persoane împuternicite care prelucrează datele în numele nostru, cum ar fi, pentru elaborarea de studii sau statistici în beneficiul nostru;
 5. Partenerii noștri care prestează servicii de marketing;
 6. Autoritățile judiciare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 7. Un terţ, în măsura în care datele sunt transmise în legătură cu o tranzacţie potenţială sau efectivă care implică fuziunea, divizarea sau reorganizarea noastră, vânzarea părţilor sociale ori acţiunilor emise de KNS sau cesiunea ori transferul activelor acesteia.

În cazul Destinatarilor, KNS va lua măsuri ca aceștia să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și să le utilizeze în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Ca principiu, noi vom transmite datele dumneavoastră numai în interiorul Spațiului Economic European (SEE), care cuprinde statele membre ale Uniunii Europene și Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Dacă va fi necesar, noi vom putea transmite datele dumneavoastră către întreprinderi afiliate sau Destinatari aflați în Statele Unite ale Americii, numai în măsura în care încheiem clauze contractuale standard în conformitate cu prevederile GDPR.

Cât timp păstrăm datele

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este determinată, pe lângă utilizarea lor conform scopului pentru care au fost colectate, și de obligațiile legale ce trebuie îndeplinite de KNS, precum și de condițiile pentru constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță (spre exemplu, termene de prescripție sau decădere).

Datele utilizate pentru negocierea unui contract, atunci când nu se finalizează cu încheierea acestuia, vor fi păstrate pentru o perioadă de trei (3) ani de la ultima comunicare purtată în cadrul negocierilor.

Dacă vom încheia un contract, noi vom păstra datele dumneavoastră o perioadă de trei (3) ani de la încetarea contractului. Datele cu caracter personal cuprinse în facturile emise către dumneavoastră vor fi păstrate 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar când aceste facturi au fost întocmite, conform legislației privind organizarea contabilității.

Adresa IP pe care o reținem la accesarea DeclaratiaUnica.roo păstrăm pentru o perioadă de un (1) an de la ultima accesare.

Datele dumneavoastră de contact pe care le folosim pentru transmiterea de informații în scop comercial le păstrăm pe o perioadă de cinci (5) ani de la primirea acestora. Dumneavoastră vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop. Vă rugăm să aveți în vedere că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal anterior retragerii consimțământului, precum și prelucrarea acestor date în baza altor temeiuri legale.

Drepturile dumneavoastră

În cazurile și condițiile stabilite de legislația aplicabilă, dumneavoastră vă puteți exercita următoarele drepturi:

 1. Dreptul la acces la datele cu caracter personal: prin transmiterea unei cereri specifice puteți avea acces la date și noi vă putem furniza informații utile legate de prelucrarea acestora și de drepturile dumneavoastră;
 2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal: dacă există erori sau omisiuni în datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, aveți dreptul să ne solicitați corectarea sau completarea acestora;
 3. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal: puteți cere ștergerea datelor în condițiile legii, inclusiv atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora sau dacă păstrarea lor nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate;
 4. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: puteți cere o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care se află în posesia noastră;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: în anumite cazuri puteți limita prelucrarea datelor numai la situația când avem consimțământul dumneavoastră sau dacă sunt respectate anumite condiții prevăzute de lege.
 6. Dreptul la opoziție: în condițiile legii, puteți cere să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră în baza interesului legitim.

Securitatea datelor

Am luat măsuri organizatorice, tehnice și de securitate fizică astfel încât să protejăm datele dumneavoastră și, totodată, solicităm oricărui Destinatar să ia măsuri similare atunci când are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Consecințe în cazul în care nu ne transmiteți datele cu caracter personal

Dacă nu ne transmiteți datele necesare, nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

Dreptul de a depune plângere către o autoritate de supraveghere

În măsura în care, indiferent de eforturile depuse de KNS pentru prelucrarea legală și protecția datelor dumneavoastră, considerați că au fost încălcate prevederile legale aplicabile, puteți depune plângere la autoritatea de supraveghere, respectiv:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

Adresa: București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336

anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

Procedura pentru depunerea plângerilor o găsiți aici.

***

(versiune publica pana la 12.04.2021, ascunsa de atunci)
Atunci când utilizaţi paginile de internet şi www.declaratiaunica.ro şi/sau utilizaţi programele de calculator, aplicaţiile software, soluţiile tehnice, serviciile, precum şi manualele de instalare şi/sau utilizare aferente, ce sunt oferite, licenţiate, livrate, prestate sau puse la dispoziţie de KNOW NOW SOLUTIONS S.R.L. (denumite generic „DeclaratiaUnica.Ro”), noi colectăm şi prelucrăm anumite date cu caracter personal în vederea furnizării produselor şi serviciilor noastre, pentru a le face cât mai relevante şi eficiente pentru clienţi şi pentru a îmbunătăţi experienţa utilizării  www.DeclaratiaUnica.ro şi a Soluţiilor DeclaratiaUnica.Ro. Acest document cuprinde principiile şi regulile aplicabile acestor prelucrări, precum şi drepturile pe care dumneavoastră le aveţi în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal.

Cine suntem?

KNOW NOW SOLUTIONS S.R.L. (denumită în continuare „Noi” sau „KNS”, în funcţie de context) este o societate constituită şi funcţionând potrivit legii române, cu sediul în Jud. Ilfov, Oraş Voluntari, Strada Emil Racoviță nr. 26, bl. A, et. 1, ap.2, având număr de ordine în registrul comerţului J23/2855/2011 şi cod unic de înregistrare 29283754.

Pentru orice chestiuni legate de prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi la protectiadatelor@Declaratiaunica.Ro sau la telefon 0732 491 211.

Ce date cu caracter personal prelucrăm şi când le colectăm

Accesarea declaratiaunica.ro

Atunci când utilizați paginile www.declaratiaunica.ro, noi preluăm și stocăm adresa IP de la care accesaţi site-ul.

Completarea formularelor de ofertă pe paginile www.declaratiaunica.ro

Atunci când solicitaţi o ofertă prin trimiterea formularului de pe www.declaratiaunica.ro, noi, pe lângă IP, reţinem numele şi prenumele, adresa de e-mail şi, dacă decideţi să comunicăm şi în acest fel, numărul de telefon ale dumneavoastră.

Solicitarea telefonic sau prin email a unei oferte din partea noastră

De asemenea, dacă ne solicitaţi o ofertă telefonic sau prin email, atunci noi reţinem numele şi prenumele dumneavoastră, adresa de email şi numărul de telefon.

Încheierea unui contract şi utilizarea Soluţiilor Declaratiaunica.Ro

Atunci când încheiem un contract, colectăm numele şi prenumele, adresa de email, numărul de telefon şi funcţia, pentru reprezentantul legal şi persoana de contact a clientului.

Scopul în care prelucrăm informaţiile şi temeiul juridic pentru care le prelucrăm

Scopul Prelucrării – Temeiul Juridic

Transmiterea ofertelor – Prelucrarea este necesară pentru a face demersuri prealabile încheierii unui potențial contract

Comunicarea cu dumneavoastră pe durata negocierilor – Prelucrarea este necesară pentru a face demersuri prealabile încheierii unui potențial contract

Încheierea contractului – Prelucrarea este necesară în vederea încheierii contractului

Comunicarea pe durata contractului, inclusiv pentru soluționarea oricăror reclamații legate de funcționarea serviciilor și pentru emiterea facturilor – Prelucrarea este necesară pentru executarea contractului

Prevenirea şi investigarea unei eventuale utilizări necorespunzătoare a  www.declaratiaunica.ro – Prelucrarea este justificată de interesul nostru legitim pentru funcţionarea stabilă şi sigură a site-urilor  www.declaratiaunica.ro.

Transmiterea de informaţii în scop comercial – Consimţământul transmis de dumneavoastră (dacă este cazul)

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră în baza interesului nostru legitim, am luat în considerare în prealabil drepturile, libertăţile şi interesele dumneavoastră, am stabilit măsurile de siguranţă care să protejeze aceste drepturi, libertăţi şi interese, şi am realizat un test comparativ între interesul nostru legitim şi riscurile pe care le presupune prelucrarea. Pentru mai multe detalii legate de aceste demersuri, vă rugăm să ne contactaţi.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt folosite în cadrul unui proces decizional automatizat.

Cine are acces la datele dumneavoastră și unde sunt aceștia situați    

Vor folosi datele dumneavoastră managerii şi angajaţii actuali şi viitori ai KNS, în special cei care sunt activi în domeniile vânzărilor, contractării, relaţiilor cu clienţii, dezvoltării software. Pe lângă aceştia, pentru desfăşurarea activităţii, KNS poate transmite datele către anumiţi terţi („Destinatari”), cum sunt:

 1. Prestatorul de servicii de contabilitate;

 2. Prestatorul de servicii pentru întreţinerea şi/sau dezvoltarea software-ului;

 3. Autorităţile publice, în măsură în care datele sunt transmise în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ori pentru soluționarea unei proceduri administrative;

 4. Autoritățile judiciare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 5. Un terţ, în măsura în care datele sunt transmise în legătură cu o tranzacţie potenţială sau efectivă care implică fuziunea, divizarea sau reorganizarea noastră, vânzarea părţilor sociale ori acţiunilor emise de KNS sau cesiunea ori transferul activelor acesteia.

În cazul Destinatarilor, KNS va lua măsuri ca aceștia să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal și să le utilizeze în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Noi vom transmite datele dumneavoastră în interiorul Spațiului Economic European (SEE). Dacă va fi necesar, noi vom putea transmite datele dumneavoastră către întreprinderi afiliate sau Destinatari aflați în Statele Unite ale Americii, numai în măsura în care aceștia au fost certificați conform scutului de confidențialitate UE-SUA (EU-US Privacy Shield).   

Cât timp păstrăm datele

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este determinată, pe lângă utilizarea lor conform scopului pentru care au fost colectate, și de obligațiile legale ce trebuie îndeplinite de KNS, precum și de condițiile stabilite de lege pentru constatarea, exercitarea și apărarea unui drept în instanță (spre exemplu, termene de prescripție sau decădere).

Datele utilizate pentru negocierea unui contract, atunci când nu se finalizează cu încheierea acestuia, vor fi păstrate pentru o perioadă de trei (3) ani de la ultima comunicare purtată în cadrul negocierilor.

Dacă vom încheia un contract, noi vom păstra datele dumneavoastră o perioadă de trei (3) ani de la încetarea contractului. Datele cu caracter personal cuprinse în facturile emise către dumneavoastră vor fi păstrate 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar când aceste facturi au fost întocmite, conform legislației privind organizarea contabilității.

Adresa IP pe care o reținem la accesarea  www.declaratiaunica.ro o păstrăm pentru o perioadă de un (1) an de la ultima accesare.

Datele dumneavoastră de contact pe care le folosim pentru transmiterea de informații în scop comercial le păstrăm pe o perioadă de cinci (5) ani de la primirea acestora. Dumneavoastră vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop. Vă rugăm să aveți în vedere că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal anterior retragerii consimțământului, precum și prelucrarea acestor date în baza altor temeiuri legale.

Drepturile dumneavoastră

În cazurile și condițiile stabilite de legislația aplicabilă, dumneavoastră vă puteți exercita următoarele drepturi:

 1. Dreptul la acces la datelor cu caracter personal: prin transmiterea unei cereri specifice puteți avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care le deținem, și noi vă putem furniza informații utile legate de prelucrarea acestora și drepturile dumneavoastră;

 2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal: dacă există erori sau omisiuni în datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, aveți dreptul să ne solicitați corectarea sau completarea acestora;

 3. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal: puteți cere ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile legii, inclusiv atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestora sau dacă păstrarea lor nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate;

 4. Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: puteți cere o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care se află în posesia noastră;

 5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal: în anumite cazuri puteți limita prelucrarea datelor numai la situația când avem consimțământul dumneavoastră sau dacă sunt respectate anumite condiții prevăzute de lege.

 6. Dreptul la opoziție: în condițiile legii, puteți cere să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Securitatea datelor

Am luat măsuri organizatorice, tehnice și de securitate fizică astfel încât să protejăm datele dumnevoastră și, totodată, solicităm oricărui Destinatar să ia măsuri similare atunci când are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Consecințe în cazul în care nu ne transmiteți datele cu caracter personal

În cazul în care nu ne transmiteți datele dumneavoastră cu caracter personal necesare ca să vă putem contacta și/sau ca să putem semna contractul, nu vă vom putea oferi serviciile noastre.

Dreptul de a depune plângere către o autoritate de supraveghere

În măsura în care, indiferent de eforturile depuse de KNS pentru prelucrarea legală și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, considerați că au fost încălcate prevederile legale aplicabile, puteți depune plângere la autoritatea de supraveghere, respectiv:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

Adresa: București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336

anspdcp@dataprotection.ro

www.dataprotection.ro

Procedura pentru depunerea plângerilor o găsiți aici.

***

Pentru exercitarea oricăror drepturi legate de prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la: protectiadatelor@Declaratiaunica.Ro.