fbpx Skip to content

Informații generale

IMPORTANT!!!

ANAF a publicat in 9 ianuarie 2024 formularul Declarației unice 2023-2024, cu termen de depunere în 25 mai 2024; lucrăm la implementarea lui, în perioada următoare va fi disponibil în aplicația noastră, aici, după logare.

 

 

Cine suntem?

Echipa noastră automatizează managementul declarațiilor fiscale din 2012.

Am lucrat cu firme de contabilitate și mari companii din diverse industrii, am depus milioane de declarații fiscale. 

Crearea automată a Declarației unice este cel mai recent produs al nostru!

declaratia-unica-ziarul-financiar
cum-declaram-veniturile-cu-declaratia-unica
Informatii

Cui ne adresăm?

Platforma noastră este creată special pentru persoanele care au toate informațiile necesare completării declarației. Vei observa că la noi ai totul mai ușor de ințeles.

În plus, nu trebuie să mai inveți nimic la fiecare schimbare pe care o face ANAF, lași asta pe noi.​​În cazul activităților independente mai complicate și a chiriilor pentru peste 5 proprietăți, îți recomandăm să folosești serviciile unui consultant fiscal. Scrie-ne câteva detalii și iți putem recomanda din cei cu care lucrăm noi​.

Informatii

Când trebuie depusă declarația?

Declarația Unică trebuia depusă până în data de 25 mai 2023, pentru venturile realizate în anul 2022 și estimarea celor din 2023.

Pentru veniturile realizate in 2023, termenul de depunere este 25 mai 2024 iar depunerea se poate face după publicarea noului formular de către ANAF, probabil la sfârșitul lunii ianuarie 2024.

Grăbește-te să o depui din timp până nu uiți de ea.

Zile
Ore
Min.
Sec.

De ce să alegi Declarația Unică?

Folosește-te de noua metodă, automatizată, de a declara veniturile tale la ANAF!

Cont gratuit

Este ușor să te înregistrezi, îți permite să economisești timp și simplifică întregul proces de depunere a Declarației unice

Varietate

Portalul nostru îți oferă posibilitate să declari venituri din combinații le celor mai uzuale tipuri de venituri (dividende, chirii, acțiuni, criptomonede, drepturi de proprietate intelectuală, activități independente)

Beneficii

Prin intermediul aplicației noastre ai oportunitatea de a salva timp și a te asigura că activitatea ta este declarată în mod legal, conform normelor impuse de ANAF în fiecare an.

Ce este Declarația Unică?

Declarația unică este formularul ANAF prin care se declară veniturile persoanelor fizice și prin care se calculează impozitul pe venit și contribuțiile sociale de sănatate (C.A.S.S.) și pensie (C.A.S.) datorate de persoanele fizice.

Până la 25 mai 2024 se utilizează pentru declararea veniturilor, calculul impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pe anul 2023 precum și a impozitului estimat și a contribuțiilor sociale datorate, pe anul 2024. Pentru veniturile din chirii se folosește în tot restul anului.

Cine o depune?

 • persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi în Romania, din: activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, piscicultura și/sau silvicultura, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanță).
 • persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în Romania (venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, etc.).
 • persoanele fizice care nu realizează venituri, dar care doresc să se asigure în sistemul public de asigurări sociale de sănătate și optează pentru plata contribuției aferente.

Până când se depune?

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat și definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuțiilor sociale datorate;
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

De asemenea, Declarația Unică se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere, cu excepția contribuabililor care nu au obligaţia completării capitolului I din declaraţie şi care rectifică declaraţia în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Cum se depune Declarația Unică?

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

 • prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul https://formularespv-pf.anaf.ro;
 • prin intermediul serviciului “Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
  în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

 • înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
 • completarea Declarației Unice;
 • depunerea Declarației Unice.

Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite contribuabililor.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice.

Cât costă la noi?

Utilizatorii serviciului nostru vor plăti un pachet de bază, însoțit de diverse opțiuni, așa cum sunt prezentate mai jos. Pachetul și opțiunile achiziționate sunt valabile până la data de 31 decembrie a anului în care au fost achiziționate și vor permite să se genereze/actualizeze Declarația direct aici, în portal, în toate situațiile care pot apărea (declarație inițială, rectificativă, declarație inițială pentru un tip de venit deja achiziționat, etc.).

Costurile pachetului de bază și al opțiunilor, pentru anul 2024, sunt descrise în tabelul de mai jos.

Pre-Sale 2023
Preț anual: 199 149* lei (-25%)
21-31 decembrie 2022
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): Nelimitat
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 0 lei
Conectare
Very special
Preț anual: 199 149 lei (-25%)
1 – 31 ianuarie 2023
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): 1
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 50 20 lei
Conectare
Actual
Very early bird
Preț anual: 199 149 lei (-25%)
1 februarie 2023 – 31 martie 2023
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): 1
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 50 30 lei
Conectare
Early bird
Preț anual: 199 169 lei (-15%)
1 – 30 aprilie 2023
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): 1
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 50 40 lei
Conectare
Normal
Preț anual: 199 lei
După 1 mai al fiecărui an
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): 1
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 50 lei
Conectare
Presale 2023
Preț anual: 199 149 lei (-30%)
Până pe 15 ianuarie 2022
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): Nelimitat
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 0 lei
Conectare
Very special
Preț anual: 199 149 lei (-30%)
Până pe 15 ianuarie 2022
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): Nelimitat
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 0 lei
Conectare
Very early bird
Preț anual: 199 139 lei (-30%)
16 ianuarie 2022 – 31 martie 2022
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): 1
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 50 30 lei
Conectare
Early bird
Preț anual: 199 169 lei (-15%)
1 aprilie 2022 – 30 aprilie 2022
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): 1
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 50 40 lei
Conectare
Actual
Normal
Preț anual: 199 lei
Până în 25 mai 2022
Număr de venituri incluse (ex: acțiuni, dividende, chirii etc.): 1
CNP-uri incluse: 1
Cost/tip de venituri suplimentare: 50 lei
Conectare

Gratuit

pentru persoanele fără venituri (doar pentru asigurarea de sănătate C.A.S.S.)

Preț anual

199 149* lei (-25%)
199 149 lei (-25%)
199 149 lei (-25%)
199 169 lei (-15%)
199 lei

Valabilitate

21-31
decembrie 2022

1 ianuarie 2024 –
31 ianuarie 2024

1 februarie 2024 –
31 martie 2024

1 aprilie 2024 –
30 aprilie 2024

după 1 mai al fiecărui an

Număr de venituri incluse

(dividende, chirii – 1 locație, actiuni, crypto, etc.)
Nelimitat
1
1
1
1

CNP-uri incluse

1
1
1
1
1

Cost/tip de venituri suplimentare

0 lei
50 20 lei
50 30 lei
50 40 lei
50 lei
 

Presale 2023

Very Special

Very Early Bird

Early Bird

Normal

Preț anual

199 149* lei (-25%)
199 149 lei (-25%)
199 149 lei (-30%)
199 169 lei (-15%)
199 lei

Valabilitate

17-31
decembrie 2022

1 ianuarie 2023 –
31 ianuarie 2023

1 februarie 2023 –
31 martie 2023

1 aprilie 2023 –
30 aprilie 2023

după 1 mai al fiecărui an

Număr de venituri incluse

(dividende, actiuni, chirii, etc.)
Nelimitat
Nelimitat
1
1
1

CNP-uri incluse

1
1
1
1
1

Cost/tip de venituri suplimentare

0 lei
50 20 lei
50 30 lei
50 40 lei
50 lei
 

Presale 2023

Very Special

Very Early Bird

Early Bird

Normal

* Utilizatorii plătitori din 2022 beneficiază de un preț special în cadrul campaniei Pre-Sale 2023

Modulul de calcul crypto a fost lansat în 9 mai 2022. Ținând cont că ANAF a început să pună presiune pe cei care au realizat venituri din tranzacționarea de cryptomonede, am decis să păstrăm prețurile reduse încă o perioadă și după trecerea termenului de depunere, pentru cei care decid cu întârziere să facă aceste calcule.

icon_securitate_LibraPay_600x60px

NOU

Pachet BearMarket

Dacă în urma calculului rezultă pierdere sau un profit de sub 150 euro, îți punem la dispoziție raportul (pentru a-l păstra în arhivă) la prețul de 139 de lei.

Dacă în exchange-urile sincronizate se află și TOKERO, vei beneficia automat de acest preț pentru un profit dublu, de până la 300 euro.

Pachet 3 5 monede-exchange sincronizate – Preț întreg: 145 lei 195 lei (-26%)

Pachet 6 10 monede-exchange sincronizate – Preț întreg: 195 lei 265 lei (-27%)

Pachet 15 20 monede-exchange sincronizate –  Preț întreg: 345 lei 495 lei (-31%)

Pachet 30 35 monede-exchange sincronizate –  Preț întreg: 485 lei 745 lei (-35%)

La cererea utilizatorilor experimentați, am introdus două pachete și mai consistente:

 

Pachet 70 monede-exchange sincronizate –  Preț întreg: 785 lei 1190 lei (-34%)

Pachet 110 monede-exchange sincronizate –  Preț întreg: 985 lei 1490 lei (-34%)

Pachet Peste 110 monede-exchange sincronizate: Contactează-ne

 

Prețurile se calculează astfel:

– ai BTC în 4 exhange-uri? Înseamnă 4 importuri
– ai câte 3 monede în 2 exchange-uri? Înseamnă 6 importuri
– ai 2 monede în exchange A si 6 monede în exchange B?

Înseamnă 8 importuri, indiferent că monedele din exchange-ul A se găsesc și în exchange-ul B

(indiferent de moneda fișierului sau platformă, din cele suportate de aplicație; toate sumele includ T.V.A. în procent de 19%)

Întrebări frecvente

 • Declarația unică trebuie depusă de toate persoanele fizice române care obțin venituri pentru care au obligația declarării impozitului pe venit și verificarea încadrării în obligativitatea plății CASS (Contribuția de Asigurări sociale de sănătate) și CAS (pensie).

Ai nevoie de ajutor?

0732.491.211

email-alb

Înregistrează-te în platformă!

Sunt interesat de veniturile din: