00 Days
00 Hrs
00 Mins
00 Secs
Expired
Discount 15% la orice declarație! Valabil până în 28 aprilie 2021.
Înregistrează-te

Skip to content

Cum să completezi declarația unică direct de la ANAF pentru Drepturi de Proprietate Intelectuala

Proprietatea intelectuală este o formă de titlu legal care permite posesorului să controleze utilizarea anumitor lucruri intangibile, cum ar fi idei sau expresii.

Formele comune de proprietate intelectuală includ:

Drepturi de Proprietate Intelectuala

Brevet de Inventie

Drepturi de Proprietate Intelectuala

Drept de Autor

Drepturi de Proprietate Intelectuala

Marcile Inregistrate

Drepturi de Proprietate Intelectuala

Secrete Industriale/Comerciale

Dreptul de autor protejează forma unei lucrări expresive originale (literare, artistice sau tehnice). Brevetul de invenție protejează soluții sau idei originale, iar marca înregistrată protejează modul de identificare a unui producător sau a altei surse de reputație.

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală au calitatea de contribuabil și datorează impozit pe venit, cu excepția persoanelor care sunt scutite expres de la plata acestui impozit (e.g., persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat). Veniturile din drepturile de proprietate intelectuală sunt sumele obținute din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală. Astfel, orice operațiune care generează un venit ce poate fi catalogat ca fiind o valorificare” a unui drept de proprietate intelectuală, va putea da naștere unui raport juridic fiscal. 

Dacă plătitorul de venit este o persoană juridică sau o altă entitate care are obligația de a conduce evidență contabilă, calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venit se fac de către plătitorul de venit (sistemul prin reținerea la sursă). În această situație, contribuabilul nu mai are obligația de efectua alte formalități privind impozitul pe venit, îndeplinirea acestora fiind în sarcina celui care plătește venitul. De asemenea, în această situație contribuabilul nu are obligația de completare a Registrului de evidență fiscală și nici de conducere a evidenței contabile.