fbpx
Skip to content

Cum să completezi declarația unică direct de la ANAF pentru Cedarea Locuinței în Scop Turistic

1. Impozitul pe venit

Astfel de venituri sunt clasificate de Codul fiscal în categoria veniturilor din cedarea folosinței bunurilor. 

Se depune declarația unică, inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării obligației de plată sub formă de impozit pe venit.

Venit net anual impozabil = (Venit brut efectiv realizat – Cheltuieli deductibile efectiv realizate)
Impozit annual = Venit net anual impozabil × 10%

  • să achite impozitul anual efectiv de plată la bugetul de stat, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;
  • să completeze Registrul de evidență fiscală în vederea stabilirii venitului net anual.

2. Contribuțiile sociale

a) CASS

Contribuabilii care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și cinci camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, se încadrează în categoria persoanelor obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, dacă valoarea venitului net/normei de venit estimate (cumulat și cu alte venituri obținute prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal) este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țara în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

CASS se datorează în funcție de încadrarea în plafon, indiferent dacă persoana fizică are calitatea de pensionar sau salariat.

b) CAS
Contribuabilii care obțin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și cinci camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, nu vor lua în calcul aceste venituri la stabilirea obligației de a achita contribuția de asigurări sociale.

3. Alte obligații ale contribuabililor

Întrucât închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală nu figurează printre excepțiile enumerate la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, există obligativitatea emiterii de bonuri fiscale către clienți utilizând aparate de marcat electronice fiscale în vederea încasării contravalorii veniturilor obținute din cedarea folosinței bunurilor în scop turistic. În situația în care clientul solicită și factură, aceasta va fi eliberată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.